Pages

Psykologinen juttu

Havaitsin tässä eräänä päivänä sellaisen seikan, että se, miten ihmisten suhteen sijoittuu, vaikuttaa vahvasti siihen, miten kommunikointi heidän kanssaan sujuu.  Vastakkain, esimerkiksi pöydän ääressä, on tuloksena suorastaan selkäydinreaktiona vastakkaisuus myös puhutuissa asioissa.  Suora katsekontakti lienee, kun kyse ei ole romanttisista asioista, omiaan synnyttämään ja ruokkimaan konflikteja.

Sen sijaan, jos pyritään keskustelemaan ymmärtäen toista ja pysyttelemään parhaassa yhteisymmärryksessä, on syytä olla tämän vieressä ja katsoa osapuilleen samaan suuntaan.  Ehkäpä tässä on syy myös sille, minkä takia Aristoteleen yhteisiä kävelyretkiä harrastaneiden peripateetikkojen filosofia oli luonteeltaan paljon rakentavampaa kuin sokraattinen, joka pahimmillaan oli silkkaa trollausta.

Nettikeskustelun ollessa pääsääntöisesti konfliktihakuista pidän uskottavana, että näytön ollessa "vastassa" aivan samaan tapaan kuin vastapuoli väittelyssäkin, selittää se osaltaan minkä takia rakentavaa keskustelua on netitse siinä määrin haasteellista käydä.  Tavallaan erikoista on se, että vastaavaa reaktiota ei synny vaikkapa kirjaa lukiessa, vaikka sen luulisi olevan aivan samassa mielessä vastakkainen kuin kuvaruutukin, mutta ehkäpä oma vaikutuksensa on silläkin, miten poleemista ja näkemyksilleen vastakkaista materiaalia lukee.  Kaikki kun ei kuitenkaan riipu pelkästä asennosta.  Joka tapauksessa mielenkiintoinen havainto ja hyödyllinen myös.