Pages

Uskon tuonpuoleisuudesta

Keskustelussa siitä, onko uskonto mielen virus, tuli vastaan kysymys siitä, josko uskonnon on pakko olla luonteeltaan jotenkin yliluonnollinen.  Minusta kysymys oli mielenkiintoinen, joten pohdin sitä hivenen tässä.

Jokseenkin kaikki pitkäikäisemmät uskonnot ja maailmankatsomukset ovat yliluonnollisia ja rakentuvat materian tuonpuoleisille asioille.  Sellaisina ne ovat muun muassa luonnontieteille immuuneja eikä niiden totuusarvo ole riippuvainen siitä, paljonko tieteellistä aineistoa on saatavilla.

Jos maailmankatsomus tai uskonto rakentuu esimerkiksi tieteestä johdetun determinismin varaan, sen kannan jokseenkin kaikkeen tulee olla jyrkkä ehkä siitä yksinkertaisesta syystä, että se, mitä tänä päivänä "tiedetään" tieteellisesti, saatetaan seuraavana päivänä osoittaa vääräksi käsitykseksi.  Sellainen maailmankatsomus moraaleineen on haavoittuvainen tästä tietoisten yksilöiden manipuloinnille ja rikkomuksille, sillä lopullista tietoa jonkin teon moraalisuudesta ei ole saatavilla.

Mitä helpompi yksilön on uskoa siihen, että moraalin rikkomisesta ei seuraa mitään ikävää hänelle, sitä helpommin hän rikkoo sitä vastaan.  Täten sellainen katsomus, jonka sisältö on altis muutoksille, on kelvoton pohja moraalille.  Koska tällaisessa yhteisössä jokainen pyrkisi hajottamaan moraalia silloin, kun se haittaisi hänen omia tarkoitusperiään, moraali murenisi pikkuhiljaa kokonaan pois.

Kysymykseen siitä, josko uskonnon tai maailmankatsomuksen on pakko olla yliluonnollinen, on vastaukseni kyllä, koska vain se voi pysyä eheänä laajenevan tietopohjan ja inhimillisen opportunismin pommituksessa.