Pages

Painavaa asiaa

Jälleen kirjoitan monikulturismin ja islamin tappavan vaarallisesta yhdistelmästä ja erehdyksistä, jotka näihin ovat johtaneet, valehtelusta, jolla tästä seuraavia ongelmia yritetään epätoivoisesti peitellä ja tukahduttaa kriittisiä äänenpainoja.

Monikulturismi on perustavanlaatuisesti toimimaton ideologia. Yhteiskuntaa ei voi muodostua eikä sellaista voi ylläpitää, jos sen muodostavat ihmiset eivät pelaa samojen sääntöjen mukaan. Toimiva allegoria on jalkapallojoukkue, jossa kolmannes pelaajista pelaa sääntöjen mukaan, toinen keskittyy kentällä ihmisten hakkaamiseen ja kolmas tahtoo tehdä omia maaleja, että vastapuolikin pärjäisi (tämä siitäkin huolimatta, että vastapuolella ei olisi mitään hankaluuksia pärjätä ihan itsekin). Hommassa ei ole mieltä, jos yksi sääntökokonaisuus ei ole dominantti suhteessa muihin.

Täten mitä enemmän joustamme niistä säännöistä, joiden pitäisi olla kaikille yhteisiä, sitä enemmän syrjimme niiden mukaan eläviä ihmisiä ja luomme epäluuloa ja suuttumusta niitä ihmisiä kohtaan, joilla on näistä erivapauksia. Erivapauksia nauttivat ihmisryhmät luonnollisesti pitävät saavuttamastaan kynsin hampain kiinni, eivätkä vapaaehtoisesti niistä luovu.

Erivapauksien yhdelle ihmisryhmälle suominen uskonnon, sukupuolen, etniteetin tai kulttuurin perusteella ei ole tasa-arvoa. Se on tasa-arvon vastakohta.

Kun maahan otetaan maahanmuuttajia ja annetaan heille erivapaus toteuttaa itsejään välittämättä maan laeista - ansiotta - luodaan jo sillä kuilu maahanmuuttajien ja kantaväestön välille. Koska ihmiset eivät tiedä kuinka suhtautua toisiinsa, heillä ei ole keinoja tulla toimeen keskenään. Tämä lisää yhteiskunnallista turvattomuutta ja epäluottamusta toisiin ihmisiin.

Edellämainitun soveltaminen islamilaisiin maahanmuuttajiin - joiden kulttuuri suorasanaisesti kehottaa tuhoamaan kaikki muut kulttuurit - on aikapommi. Se on itseaiheutettu sisällissota, jolta ei voida suuressa osassa länsimaita enää millään ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla purkaa. Syy tähän on se, että sekä monikulturismi että islam ovat kulttuureja, joissa ihmisten eriarvoisuus on paitsi universaali totuus (toisessa tätä tosin ei saa ääneen sanoa) myös tavoittelemisen arvoinen asia.

Islam ei ole rauhan uskonto. Islam tarkoittaa alistumista, ja alistaminen on kyseisen kulttuuripiirin viimeiset 1300 vuotta muuttumattomana säilynyt ja päälle päin näkyvin piirre. Kaikki, missä islam on kosketuksissa minkään muun kulttuurin kanssa, se pyrkii aktiivisesti tuhoamaan tai alistamaan sen valtansa alle. Tätä ei olisi erityisen vaikea estää, sillä islam ei ole järin luova meemi - se perustuu uhrin roolin lypsämiseen ja terrorismiin. Kumpikaan ei toimi jos lupaa ei anneta. Paha combo monikulturismin ja islamin suhteen on se, että monikulturismi on paitsi koko länsimaailman virallinen dogmi, se myös aktiivisesti ruokkii sekä uhriksi asettumista, ko. roolin lypsämistä ja terrorismia.

Koska monikulturismi viestii, että islamilla on oikeus tulla ja tuhota monikulturismia harjoittavat kulttuurit, se ei kannusta kunnioituksen, dialogin, terveen kriittisyyden, oman kulttuurinsa tai etniteettinsä säilymiseen. Sen sijaan monikulturismi pyrkii aktiivisesti tuhoamaan kulttuurin, joka sen on synnyttänyt.

Monikulturismi on kulttuurin syöpä.

Utopia kulttuurien sulatusuunista, jossa kaikki elävät sulassa sovussa ja ihastelevat toistensa toiseutta, ainutlaatuisuutta ja erilaisuutta samalla muistaen, etteivät he oikeasti ole erilaisia ilman, että yksi kulttuuri alistaa muut valtansa alle tai tuhoaa ne, on siinä mielessä samanlaista kuin ideaali kommunismi, anarkismi tai muu vastaava: se edellyttää ihmisluonnon perinpohjaista muuttumista. Monikulturismiuskovainen voi itse asiassa hyvinkin olla valmis antamaan kaikkien kukkien kukkia, mutta tämä antaa faktisen oikeuden kaikille muille, jotka eivät ole yhtä jaloja sieluja, kävellä tämän hyvän ihmisen yli.

Monikulturisti ei voi puolustautua, koska toiseus on itseisarvoisesti oikeassa myös kustessaan monikulturistia silmään, raiskatessaan tämän tyttären ja tappaessaan koko muun perheen. Toiset toimivat eri arvomaailman pohjalta, ja monikulturisti relativistina ei voi ruveta niin ylimieliseksi toista kohtaan, että menisi sanomaan heidän tapaansa vääräksi.

Tämä on tulos ääri-individualismin ja äärisuvaitsevaisuuden ylistyksestä: on unohdettu, että vain yhteiseksi hyväksi koetut asiat ovat säilyttämisen arvoisia. Himomurhaajan oikeudekseen kokemaa toisten tappamista ei voi hyväksyä, niin paljon kuin se hänen oikeuttaan toteuttaa itseään polkeekin, koska kyseisessä tapauksessa yksilö antaa itselleen aseman toisen yksilön yli. Tämä ei ole sosiaalisesti kestävää vaan yhteiskuntaa tuhoavaa toimintaa. Yhteiskunta on yksilöä suurempi, koska koostuu useista yksilöistä, ja täten monen etu ajaa yhden edun yli niiden ollessa keskenään ristiriidassa.

Yksilönrikkoja on yhteisön vapaamatkustaja ja syöpä. Yksilönrikkoja hyväksikäyttää systeemiä, etsii siitä madonreikiä ja käyttää niitä väärin. Yksilönrikkoja on ilmaisun mukaisesti rikollinen, ja ansaitsee rangaistuksen. Monikulturismi on tehnyt yksilönrikkojasta uhrin, jota ei saa rangaista. Tästä syystä rikottu on uhrin uhri eli ei juuri mitään: "uhrin" rikkoja vaatiessaan tälle oikeustajunsa edellyttämää rangaistusta.

Yhteisöä ylläpitävä yksilö, joka paitsi haluaa myös kykenee tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa annettujen sääntöjen puitteissa ja ehdottaa sääntömuutoksia vain kokiessaan ne yhteiseksi hyväksi muiden sääntöjä noudattavien edun nimissä, on monikulturismin vihollinen, koska kannattaa yhteisiä sääntöjä.

Koska poliittisesti korrekti hallintomme ja lehdistömme kannattaa monikulturismia, sen täytyy demonisoida vastustajansa. Täten kaikki, jotka suhtautuvat kriittisesti monikulturismiin tai islamiin - perustellusti suurimmat vaarat kulttuurimme säilymiselle - leimataan äärioikeistolaisiksi hihhuleiksi ts. rasisteiksi.

Rasistin voi määritellä seuraavasti: väärää mieltä oleva henkilö, jonka mielipidettä tai kritiikkiä ei saa kuunnella eikä hänenlaisensa kanssaan saa myöskään alentua keskustelemaan rakentavasti. Huomatkaa, että määritelmällä ei ole mitään tekemistä rotusorron kanssa.

Merkillepantavaa on myös, että äärioikeistolaiset liimaskinit ovat äärivasemmistolaisten ja muslimien kanssa samassa porukassa - vaatimassa tuhoa juutalaisille, Israelille ja USA:lle.

Monikulturismin kritisoija voi aivan yhtä hyvin olla vasemmistolainen kuin oikeistolainenkin - ainoa varsinainen heitä keskenään yhdistävä tekijä on hämärtymätön oikeustaju.

Kiitän kärsivällisyydestä.