Pages

Niinkö?

Nimimerkki Faidros. löi pöytään hommafoorumilla seuraavanlaisen näkemyksen:

"Moraalimme pohja on nimenomaan maallistumisessa, ei uskonnoissa."

Olen nähnyt näkemyksen suurin piirtein samassa muodossa sen verran usein, että katson tarpeelliseksi tarkastella sitä vähän.

Maallistuminen ei ole pohja yhtään millekään muulle kuin maallistumiselle.  Se on vain uskonnollisuuden negaatio, eikä kanna sisällään minkäänlaista moraalista sisältöä.  On sinänsä totta, että maallistuminen on vaikuttanut länsimaalaiseen moraaliin, mutta ainoastaan asettumalla uskonnollisia moraalikäsityksiä vastaan.  Maallistumisen koko funktio on vähentää uskonnollisuuden vaikutusta, sovellettiin sitä mihin hyvänsä.

Moraali tarkoittaa oikein käyttäytymisen standardia.  Se sisältää käsityksen oikeasta ja väärästä toiminnasta.  Mihin maallistumisen kannattaja moraalinsa sisällön oikein pohjaa?  Vastaus on: uskomuksiinsa - olivat niiden pohja sitten intuitiivinen, traditionaalinen, hedonistinen tai mikä hyvänsä.  Se voi olla muodoltaan mitä tahansa - myös täysin identtinen uskonnollisen moraalin kanssa.  Lainauksen väite paljastaa esittäjänsä uskonnollisen suhtautumisen maallistumiseen sinänsä, koska se saa hänet kuvittelemaan taikauskoisesti, että maallistumiselle sinänsä voisi rakentua moraali.  Hän on rakentanut itselleen uskonnon ja antanut sille nimeksi maallistuminen.

Käsityksestä suoraan seuraava ongelma paljastuu helpoimmin ottamalla sen todesta ja kysymällä: millainen moraali on täydellisen maallistuneella yhteiskunnalla?  Järkevästi ajattelemalla jokainen ihminen voisi esittää oman näkemyksensä, eikä mitään takeita näiden yhteneväisyydestä ole, erimielisyyksistä onkin sekä kirjoitetun että kirjoittamattoman historian jokseenkin kaikki aineisto puolellaan.  Millä asettaa jokin moraali toisen yläpuolelle?  Viime kädessä väkivalloin - muita keinoja sovittaa yhteensovittamattomia erimielisyyksiä vailla auktoriteettia johon vedota ei ole.  Täydellisen maallisessa yhteiskunnassa ainoa loogisesti uskottava auktoriteetti on väkivalta.

Asiaa ehkä ymmärtämättä nimimerkki Faidros. siis kannattaa kirjaimellisesti uskonnollisen moraalin korvaamista väkivaltaan pohjaavalla.  Pidän luultavana, että hän todellisuudessa kannattaa jonkinlaista intuitiivis-traditionaalis-humanistista moraalia, jonka luulee tarkoittavan samaa asiaa kuin maallistuminen, koska se ei pohjaa uskontona tunnetun tahon auktoriteettiin.

8 kommenttia:

Paperinen Puskistahuutelija kirjoitti...

Ensinnäkin, NYKY-moraali onkin varmaan pitkälti maallistumisen tekele. Mutta mitäs sanelee Tupla zeizei siihen, että jopa Apinat ymmärtävät reilua peliä ja muillakin elukoilla on myös Moraali !?. Ei. Edes. Elukat. pureskele toisiaan ihan huvin vuoksi ja urheilun kannalta, muuta kuin leikkiessään ja pitäessään hauskaa. Summa Summaarum ; jotkut immeiset ovat luonnostaan ylivertaisen moraalisia ja suurin osa ei ymmärrä edes koko sanaa, joten ...kai se sitten lienee niin, että jumaluus yms. on suht hyvin pitänyt ihmiset pinnalla, paitsi silloin kun ei ole.

IDA kirjoitti...

Jos ajatellaan, että moraali on evoluution tulos ja ihmisten välisiin sopimuksiin perustuva, niin edes silloin se ei ole maallistumisen seurausta. Nämä: Kunnioita isääsi ja äitiäsi; älä tapa; älä varasta; älä tee huorin; älä himoitse toisen omaa, ovat nimenomaan selkeitä rajoitteita maalliselle käytökselle. Ne tähtäävät johonkin yhteiseen, henkiseen hyvään.

Kumitonttu kirjoitti...

Klassinen lastenpsykologiassa käytetty koe alle kolmivuotiaille menee siten, että lattialla on kaksi ylösalaisin olevaa kulhoa. Toinen aikuinen menee ja ulos ja toinen laittaa esimerkiksi lelun tai karkin toisen kulhon alle sopien samalla lapsen kanssa, ettei kerrota ulkona odottavalle aikuiselle kumman alla houkutin on.

Aikuinen palaa huoneeseen ja kysyy lapselta, kumman kulhon alla kätketty esine on. Koska lapsi ei osaa valehdella, hän on joko hiljaa tai osoittaa - harmistuneena tekemästään sopimusrikkomuksesta - aina poikkeuksetta oikeaa kulhoa. Kun lapsi vuotta myöhemmin oppii valehtelemisen jalon taidon, testiä ei enää voi suorittaa.

Tuo testitulos saadaan täysin siitä riippumatta, onko lapsi uskonnollinen tai ei. Lapsella on siis moraali ja ymmärrys omasta toiminnastaan suhteessa siihen. Voisi hiukan liioitellen sanoa, että ihmisellä on käsitys oikeasta ja väärästä, ja tätä käsitystä kukin uskonto omana aikanaa heijastelee, ei päinvastoin.

IDA kirjoitti...

Kumitonttu:

Tuohan nimenomaan todistaisi sen puolesta, että meillä olisi ihmisestä riippumaton moraalinormisto, jota kasvatus - maallistuminen - enemminkin heikentää kuin vahvistaa.

Tupla-J kirjoitti...

C. S. Lewis opuksessaan Abolition of Man käsitteli liitteessä taoksi nimittämäänsä "universaalia" moraalia, joka on jokaisessa ikään kuin default -asetuksena. En kiistä sen olemassaoloa, vaikka en tiedä sanoa paljoa sen puolestakaan.

Kuitenkaan intuitio ei ole se periaate, mikä asettaa yhteiskunnallisen moraalin. Sen asettaa mikä tahansa taho, jolla on halu ja keinot alistaa muut tai ainakin riittävän suuri enemmistö heistä valtansa alle, tapahtui tämä sitten väkivalloin ja/tai suostuttelemalla on sinänsä yhdentekevää, keinoja kun ovat kummatkin.

Täten riippumatta siitä, miten moraalikoodi on muodostettu, muuttuu se yhteiskunnalliseksi vain yhteiskunnan jäsenten aktiivisen vastarinnan puuttumisella. Tämä nojaa väkivallan uhkaan tai sitten menettää nopeasti uskottavuutensa minkä tahansa ryhmän sisäisen klikin rikkoessa sääntöjä ja huomatessa, että heitä ei aseteta siitä vastuuseen. Esimerkiksi mustalaiset ovat porukkaa, joka ei yksinkertaisesti suostu pelaamaan toisten säännöillä silloin, kun niiden takana ei ole riittävästi voimaa.

Se sinänsä on totta, että myös uskonnollinen moraali nojaa jossain määrin väkivaltaan - sillä vain on myös inhimillisten keinojen ulkopuolinen motiivi noudattamisekseen, vieläpä sellainen, joka on uskovalle väkivaltaa voimakkaampi ja josta mm. marttyyrien kohtalot todistavat. Uskonnollinen moraali on siis vahvempi kuin mikään väkivaltaan pohjaava - ja tämä huomattiin viimeistään neukkulan vankileireillä.

Ironmistress kirjoitti...

KT, tuota kutsutaan lapselliseksi viattomuudeksi. Sillä puolestaan ei ole mitään tekemistä moraalin kanssa.

Kumitonttu kirjoitti...

Ironmistress, sinähän olet tunnettu siitä, että kutsut ihmistä paskiaseksi ja lapsia synnynnäisesti pahoiksi. Mistä sitten "lapsellinen viattomuus" juontuu?

Ironmistress kirjoitti...

Tyhmyydestä.