Pages

Patrisidaalinen liberalismi

Patricide: [Latin patricida, from patr- + -cida -cide] : one who murders his or her own father

Eurooppalaisen kulttuurin isä oli kristinusko.  Se asetti säännöt ja moraalin, joita eurooppalaisen tuli pitää arvossa ja noudattaa.  Se antoi yksilön elämälle struktuurin, joka sai aikaan parempia tuloksia kuin mikään muu kulttuuri koskaan missään.  Se vaati paljon, mutta antoi enemmän.  Jälkikristityt rationalistit, toisin sanoen liberaalit (kutsuivat he itseään sitten demokraateiksi, egalitaristeiksi tai libertaareiksi) tahot, ajavat lukuisia asioita, mutta heidän yksi yhdistävä tekijänsä on antikristillisyys.  Jokainen asia, mitä liberaali ajaa, on jonkin kristillisen arvon dekonstruointia.  Se ei ole kulttuuri, vaan antikulttuuri, jolla ei ole mitään kiinteää sisältöä antikristillisyytensä lisäksi.

Liberalismi ei myöskään ole mikään rusinapulla, josta voi noukkia mieleisensä: anna paholaiselle pikkusormi ja se kyllä vie koko käden.  Kukaan siihen kelkkaan lähtijä ei voi kritisoida sitä tehokkaasti.  Oksymoronia "naisten tasa-arvo" ajava liberaali ei voi mielekkäästi vastustaa oksymoronia "homojen tasa-arvo", eikä tästä loogisesti jatkaen oksymoronia "homojen tasa-arvo" kannattava voi mielekkäästi vastustaa "pedofiilien tasa-arvoa".  Se, mikä on tämän päivän liberaalille tabu, josta ei voi edes puhua, on heidän lapsilleen seuraava este egalitaarisen liberalismin tiellä.  Ainoa asia, jota liberaalit voivat ajaa ja olla lähtökohdilleen uskollisia, on antikristillisyys.

Liberaalit ovat onnistuneet tappamaan isänsä eli kristinuskon: se on tätä nykyä pieni vähemmistö siinä, missä se oli vielä sata vuotta sitten valtauskonto.  Kristinuskon kuolema on ollut kulttuurin isänmurha myös käytännössä: isien asema perheenpäänä on tuhottu ja samaan suuntaan mennään jopa hänen asemansa sen jäsenenä suhteen.  Isä, Poika ja Pyhä Henki vaihdettiin askel kerrallaan Äitiin, Äidin Haluamaan Lapseen ja Fattaan.  Miehen laillinen asema yhteiskunnassa on typistetty joko spermapankiksi tai lompakoksi, jota kupata (nämäkin roolit mahtuvat yhä harvemmin saman miehen repertuaariin), lapsen puolestaan poisheitettäväksi objektiksi paitsi jos äiti toisin haluaa.

Liberalismin tavat lisätä vapautta ovat siis varsin valikoivia, ja sitä ajavien käsitykset esimerkiksi tasa-arvosta, kuten muistakin ajamistaan asioista, ovat siinä määrin ristiriitaisia keskenään, ettei niistä ota erkkikään selvää kuin nyrkkisäännöllä "rikotaan mikä tahansa kristillisen kulttuurin ajoilta jäljellä oleva arvo tai normi".  Nyrkkisääntöä soveltaen jopa poliitikkojemme toiminnasta tulee johdonmukaista.

Koska liberalismi tähtää vastuun kuolettamiseen (vain tietyiltä ihmisryhmiltä) hinnalla millä hyvänsä, se tarkoittaa samalla sitä, että niin ihmiset kuin yhteiskunnatkin velkaantuvat kiihtyvällä tahdilla ylläpitääkseen keinotekoista järjestelmää, jonka nimissä kelvottomat elintavat nostetaan kelpoisten rinnalle.  Työstään käteen saadun rahan reaaliarvo on pudonnut jatkuvasti: tällä hetkellä normaalissa palkkatyössä olevien vanhempien vaihtoehtoihin ei enää kuulu äidin kotihoito, siinä missä se oli normikäytäntö vielä muutama vuosikymmen takaperin.

Joku taisi joskus sanoa, että ihminen antaa helpommin anteeksi isänsä murhan kuin sen, että hänestä tehdään köyhä.   Jälkikristilliset rationalistit ovat tehneet parhaansa toteuttaakseen molemmat.  Ihmettelen, miten kukaan terveenä itseään pitävä ihminen voi seistä heidän riveissään avoimen vastustuksen sijaan.  Ehkä heidän näkemyksensä terveydestäkin on liberaali, eivätkä he näe asiantilassa mitään ongelmaa.

18 kommenttia:

Juho kirjoitti...

niin ihmiset kuin yhteiskunnatkin velkaantuvat kiihtyvällä tahdilla ylläpitääkseen keinotekoista järjestelmää, jonka nimissä kelvottomat elintavat nostetaan kelpoisten rinnalle.

Luin tekstiä taas oljen maku suussa, kunnes tämä kohta paljasti, että lopulta taidamme olla aika pitkälle samoilla linjoilla. Ajattelumme vain pohjaavat hyvin erilaiseen maailmankuvaan.

Olen siis "jälkikristillinen rationalisti", mutta ilmeisesti en edusta ollenkaan sitä, mihin sinä tuolla nimityksellä viittaat.

Tiedemies kirjoitti...

Liberalismi on vanhempi kuin kristinusko, sen traditio voidaan johtaa kuningasajan Roomaan ja tasavaltaisen hallintomuodon syntyyn.

Veikko Suvanto kirjoitti...

Oksymoronia "naisten tasa-arvo" ajava liberaali ei voi mielekkäästi vastustaa oksymoronia "homojen tasa-arvo", eikä tästä loogisesti jatkaen oksymoronia "homojen tasa-arvo" kannattava voi mielekkäästi vastustaa "pedofiilien tasa-arvoa".

Oksymoroni-käsitteen väärinkäyttöä näyttää nyt olevan liikkeellä (vrt. Täti Takkirauta). En oikein näe, mikä noista mainitsemistasi käsitteistä tekee oksymoroneja.

Tupla-J kirjoitti...

Veikko, käsitteet "nainen" ja "tasa-arvo (miesten kanssa)" sulkevat toisensa pois ihan samalla tavalla kuin käsitteet "homo" ja "tasa-arvo (heterojen kanssa)". Kyseessä ovat sisäisesti ristiriitaiset käsitteet, joilla ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa.

Jotta nainen olisi "tasa-arvoinen" miehen kanssa, naisen pitäisi olla mies. Vastaavasti jotta homo olisi "tasa-arvoinen" heteron kanssa, sen tulisi olla hetero. Muu on silkkaa bullshittiä.

Sikäli siis kun oksymoroni tarkoittaa sisäisesti ristiriitaista käsitettä, ymmärtäisin käyttäneeni sitä oikein.

Tiedemies kirjoitti...

Taloudellisesta argumentista vielä sen verran, että "liberalismi" ei ole syypää rahan ostovoimaprofiilin muuttumiseen, vaan korkea jalostusaste.

Matalan keskimääräisen jalostusasteen yhteiskunnassa pääoman osuus voi yksittäisten tuotantoketjun osien välillä vaihdella suuresti ja toisaalta keskimääräinen tuottavuus voi olla hyvinkin matala.

Kun keskimääräinen tuottavuus nousee, tällä on ostovoimaprofiiliin paradoksaalinen vaikutus. Positionaaliset tai hitaasti tuotantoketjussa läpimenevät hyödykkeet, kuten asuminen, tulevat suhteettoman kalliiksi, koska niiden määrä ei lisäänny riittävästi, työvoiman hinta nousee jonkun verran ja erilaisten pääomaintensiivisten kulutustavaroiden ja esimerkiksi (tietyntyyppisen) ruoan hinta laskeee rajusti.

Suomessa on käyty läpi nimenomaan tällainen rakennemuutos. Se ei ole seurausta "liberaaleista arvoista" ainakaan perhearvojen heikkenemisestä tms. vaan yksinkertaisesti siitä, että teknologian kehitys on nostanut keskimääräisen tuottavuuden kovin korkeaksi, ja tämä paradoksaalinen vaikutus tekee yhden ihmisen palkasta riittämättömän lapsiperheelle.

Jarkko Pesonen kirjoitti...

"Koska liberalismi tähtää vastuun kuolettamiseen (vain tietyiltä ihmisryhmiltä) hinnalla millä hyvänsä, se tarkoittaa samalla sitä, että niin ihmiset kuin yhteiskunnatkin velkaantuvat kiihtyvällä tahdilla ylläpitääkseen keinotekoista järjestelmää, jonka nimissä kelvottomat elintavat nostetaan kelpoisten rinnalle. "

Aivan kuin et ihan ymmärtäisi mitä liberalismi tarkoittaa. Liberalismi tarkoittaa yksilön vapautta kollektivismista. Liberalismi ei pyri vastuun kuolettamiseen vaan päinvastoin asettamaan vastuun jokaiselle yksilölle itselleen sosialistien kollektiivisen vastuun sijaan. Näytät käyttävät liberalismi-termiä samassa mielessä kuin mitä yhdysvaltalaiset vasemmistolaiset tekevät omiessaan termin itselleen, vaikka toteuttavat politiikkaa joka on kaikelle klassiselle liberalismille vastakohtaista. Surullista on se, että myös konservatiivit ovat adaptoineet tämän virheellisen termin käytön omaan retoriikkaansa.

Se, mistä tuossa puhut, vaikuttaa lähinnä egilitarismilta, joka on tyypillistä sosialisteille. Liberalistit eivät tuollaiseen pyri, vaan liberalisteille tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei ole syntyessään privilegioiden muiden yli. Liberalisteille tasa-arvo ei tarkoita sitä, että kaikki pakotetaan tasapäisiksi omista kyvyistä riippumatta.

En nyt oikein ymmärrä mitä tuo antikristillisyyskään tarkoittaa. Liberalisteille on samantekevää mihin ihminen uskoo, kunhan se ei ole hänelle syy toimia vastoin muiden vapautta tehdä samoin. Itselleni kristinusko ei merkitse mitään, sillä nähdäkseni kristinuskon esittämät asiat ovat epätosia. En usko niihin, joten olisi järjetöntä perustaa omaa moraalista toimitaa sellaiselle, mitä ei pidä totena.

Valkea kirjoitti...

Hei, tämähän on hyvä blogi. Liitin sen luettavien blogien listaani.

Veikko Suvanto kirjoitti...

Tuplis: okei, ymmärrän nyt mitä ajoit takaa. Itse asiasta olen kylläkin eri mieltä, koska ymmärrän tasa-arvon tarkoittavan yhdenvertaisuutta esim. lain edessä. Jos tasa-arvolla tarkoitetaan samankaltaisuutta, niin koko käsitehän on mieletön, koska kahta täysin samankaltaista ihmistä ei ole. (Tämä ei toki tarkoita, etteikö käsitettä olisi lupa pitää mielettömänä.) Tämän johdosta en aluksi tajunnut, mikä tekee mainitsemistasi asioista oksymoroneja.

Tupla-J kirjoitti...

Aivan kuin et ihan ymmärtäisi mitä liberalismi tarkoittaa.

Vapausaatetta. Sen mainstream-oksa pyrkii mahdollistamaan ihmisten elämisen haluamallaan tavalla jne (eli mahdollisimman vapaasti), ja valitettavasti kyseiset tavat monien kohdalla sisältävät jotain hyödytöntä tai tuhoisaa.

Liberalismi tarkoittaa yksilön vapautta kollektivismista.

Joidenkin mukaan kyllä, toisten mukaan ei. Ks. yllä.

Liberalismi ei pyri vastuun kuolettamiseen vaan päinvastoin asettamaan vastuun jokaiselle yksilölle itselleen sosialistien kollektiivisen vastuun sijaan. Näytät käyttävät liberalismi-termiä samassa mielessä kuin mitä yhdysvaltalaiset vasemmistolaiset tekevät omiessaan termin itselleen, vaikka toteuttavat politiikkaa joka on kaikelle klassiselle liberalismille vastakohtaista. Surullista on se, että myös konservatiivit ovat adaptoineet tämän virheellisen termin käytön omaan retoriikkaansa.

Myönnän, että minulla on toisinaan taipumus niputella materialistisia ideologioita samoihin vaunuihin, vaikka ne eroaisivatkin toisistaan päällisin puolin. Mammonalla on kahdet kasvot kuten Januksellakin.

Liberalistit eivät tuollaiseen pyri, vaan liberalisteille tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei ole syntyessään privilegioita muiden yli.

Menee mahdottomaksi melkoisesta liudasta syitä, joista päällimmäinen on se, että ihmiset ovat erilaisia jo syntyessään.

Liberalisteille tasa-arvo ei tarkoita sitä, että kaikki pakotetaan tasapäisiksi omista kyvyistä riippumatta.

Vaan sitä, että kaikkia kohdellaan tasapäisesti omista tarpeista riippumatta. Se olisikin ihan okei, jos ihmiset olisivat koneita, eivätkä esimerkiksi syntyisi, vanhenisi, perustaisi perheitä, kuolisi jne. Jos jokin tapa hahmottaa maailmaa ei ota ihmistä tarpeineen huomioon, siinä on aika iso aukko, jos sitä haluaisi ihmisiin soveltaa.

En nyt oikein ymmärrä mitä tuo antikristillisyyskään tarkoittaa.

Vapautta kristillisen moraalin rajoituksista ja ohjeista.

Tupla-J kirjoitti...

Kiitos, Valkea, omatkin kirjoituksesi ovat minulle kovasti mieleen.

Valkea kirjoitti...

Nim. tiedemies on erikoinen henkilö. Hänellä on jonkinlainen sisäinen sekoitin, jolla hän yrittää hämärtää asian kuin asian, joskus suojellakseen ideologioitaan ja privilegioitaan, joskus yrittäessään estää muita näkemästä tietämättömyyttään.

Asuntojen hinta selittyy seuraavilla:

a) Asuntojen valmistamiseen käytettyjen raaka-aineiden ja työn markkinahinnat.

b) Kaavoittamisen tiheys ja määrä/ vuosi/ alue, sekä kuinka suuren osan näistä erilaiset rakennuttajat hyödyntävät.

c) Asuntojen kysyntä. Muuttoliikkeet maan sisällä ja maiden välillä; asuntojen vaihtonopeus; pyrkiminen paremmille asuinalueille työn, liiketoimintamahdollisuuksien, liikenneyhteyksien, palvelujen, rikollisuuden, etnisen levottumuuden, edullisuuden, mukavan ja kauniin alueen, koulujen tason, jne. takia; asunnonosto sosiaalisen statuksen nostamisen takia; odotettavissa oleva arvonnousu; lainansaantimahdollisuudet; sopimus- ja kauppalainsäädäntö; vuokra-asuntotuotanto; verot ja maksut; perheiden koko ja syntyvyys; jne.

d) Tarjonta. Verot ja maksut; rakennusyrittäjät ja julkinen asuntotuotanto; asuntojen markkinahinta eri alueilla sekä tulevaisuuden odotettavissa olevat hinnat; muuttoliike; omistus- ja perintöasuntojen määrä; asuntojen vaihtonopeus; sijoitusasuntojen ja niihin tarjolla olevan lainan ja pääoman määrä; julkinen asuntotuotanto; vuokralainsäädäntö; sopimusten ja kauppojen turvallisuus, ja vakuutukset; jne.

Jne.

Eli lyhyesti materiaalien ja työn hinnat; asuntotuotanto (yritykset ja julkinen valta); ostajien ja tarjoajien erilaiset, mutta toisiaan täydentävät tarpeet; julkisen vallan ohjaus, säännöt ja velvoitteet (sisältäen kaavoituksen, verot, maksut, sakot jne); kulttuurillinen luottamus; status; turvallisuus; hyödykkeen tarjolla oleva määrä: vähäisyys/runsaus; asuntojen likviditeetti; lainansaanti; asuinrakentamisen tiheys; perheiden koko ja syntyvyys; alueiden ja asuintalojen tarjoamat edut ja mahdollisuudet; muuttoliike; sijoitusmahdollisuudet, jne.

Asunnot ovat tällä hetkellä reilusti ylihinnoiteltuja ja niille on kehittynyt tarkoitus pitää ihmiset turhaan työskentelemässä systeemille monta kymmentä vuotta; eli sitoa ihmiset systeemiin.

Valkea kirjoitti...

Lisäys.

Jos haluaa tiivistää äärimmilleen: Tuotteen vapaa tai säädelty saatavuus ja tähän liittyvä kysyntä määrittää sen hinnan.

Tiedemies kirjoitti...

Asuntojen hinta ei ainakaan tällä hetkellä määräydy käytännössä lainkaan työn ja materiaalien muodostamista tuotantokustannuksista. Ne voisivat kasvaa tai vähentyä kymmeniä prosentteja, ja tämä ei vaikuttaisi esimerkiksi Helsingin asuntojen neliöhintaan senttiäkään lyhyellä (vuosi tms.) tähtäimellä.

Asuntotuotanto on jäykkää pitkälti maankäytön säännöstelyn vuoksi. Toki voidaan argumentoida, että tämä säännöstely on osa jonkinlaista liberaalia salaliittoa, jolla yritetään murtaa perhearvoja ja sitoa ihmisiä systeemiin tms. mutta en viitsi kommentoida sellaisia teorioita.

Jäykkyys aiheuttaa sen, että tuotanto laahaa perässä ja kysynnän nousu nostaa hintaa. Koska hinta kapitalisoituu maapohjan hintaan, nousevat hinnat eivät erityisemmin kannusta rakentamaan, kun saman reaalisen tuoton saa myymällä maan myöhemmin, ja vielä pienemmällä riskillä.

Tuottavuuden noustessa ihmisten tulotaso nousee, joten maksuvalmius nousee ja tämä nostaa asuntojen hintoja. Tämä ilmiö ei pääse yhtä voimakkaaksi kuin mitä se on Suomessa, jos kaavoitus- ja rakennussäännökset ovat väljemmät, ja esimerkiksi USA:ssa on tiettyjä alueita (San Fransisco nyt päällimmäisenä) lukuunottamatta asuminen paljon halvempaa ja siten myös kahden palkkatyötä tekevän vanhemman perheet jonkin verran harvinaisempia.

Toki arvomaailmalla, jota poliittisesti ajetaan, on vaikutusta tähän. Mutta se ei liity suoraan mihinkään perhearvoihin. Aivan kuten anglokonservatismi on mielestäni typerä näkökulma yhteiskuntaan erityisesti silloin kun se yritetään portata suoraan suomalaiseen politiikkaan, myös angloliberalismi, joka on käytännössä hyvin vasemmistolaista, on typerä ja epätarkoituksenmukainen.

Erilaisilla sosiaalisilla tms. arvokysymyksillä on USA:ssa historialliset ja kulttuurilliset syyt, joita ei Suomessa ole lainkaan. Minusta Tupliksen - ja jossain määrin myös Valkean - ja monen muun suomalaisen "konservatiivin" hurja hinku ottaa angloamerikkalainen vastakkainasettelu ja soveltaa sitä Suomeen, on mielestäni epätarkoituksenmukainen. Suomessa esiintyvät sosiaaliset ja kulttuurilliset kiistat jakautuvat toisin, ja esimerkiksi talouspoliittisten näkemysten (vrt. tulontasaus, perhe-etuudet jne.) suhteen jakolinjat ovat hyvin erilaiset kuin USA:ssa.

Valkea kirjoitti...

"Asuntojen hinta ... Ne voisivat kasvaa tai vähentyä kymmeniä prosentteja, ja tämä ei ..."

- Rakennusliikkeillä on toki "varastossa" aina asuntoja myytävänä, jotka on valmistettu aiemmin ostetuilla materiaaleilla ja samoin valmistumassa. Lisäksi rakennusliikkeillä on materiaalivarastoja. Tästä huolimatta rakennusliikkeet ennakoivat materiaalien hinnan muutoksia ennakkoon, ja kuin sattumalta nimenomaan ylöspäin.

"Toki voidaan argumentoida, että tämä säännöstely on osa jonkinlaista liberaalia salaliittoa, ..."

- Niille lukijoille, jotka eivät tunne nim. tiedemiestä: Kun nim. tiedemiehelle alkaa tulla keskusteluissa kuumat paikat, hän heittää atavistisesti ja automaattisesti jonkin pejoratiivin; salaliitto, fasismi jne. Ei siitä sen enempää.

Jos joltain selväjärkiseltä poliitikolta puoluekannasta riippumatta kysytään, onko asunnon maksu tärkein tekijä, joka pitää ihmisiä työskentelemässä systeemin sisällä, vastaus on "Tietysti". Tämän osalta on yhdentekevää miten systeemi on tässä tilassa; totean vain, että näin ei tarvitse välttämättä enää olla.

Ekonomistien mukaan yksi tärkeimmistä syistä siihen, että asuntojen hinnoissa on ilmaa, on se, että isot rakennusliikkeet tekevät liian vähän asuntoja, jotta niitä ei tarvitse säilöä, jotta ne menevät nopeasti ja varmasti kaupaksi, ja jotta niiden hinta nousee. Samoin osa kaavoittajista toimii nihkeinä pullonkauloina estämässä - erilaisten syiden takia, myös rakennusliikkeiltä saatujen tukien takia - riittävää kaavoittamista.

Muitakin syitä asuntojen liialliseen hintaan toki on, mukaanlukien maahanmuutto.

Mutta suurin syy on se, että rakennusliikkeiden rakentaminen on vain käymässä vanhanaikaiseksi, kalliiksi, hitaaksi ja tehottomaksi teknologialla ja yhteisöillä ns. supervoimaannutettujen yksilöiden ja yhteisöjen takia. Ihmiset eivät enää lisääntyvässä määrin tarvitse systeemiä mihinkään, he pystyvät tuottamaan yhä suuremman osan tarvitsemastaan edullisesti, nopeasti ja helposti itse.

***

Turning Home:

http://www.youtube.com/watch?v=IPmjri35cBM&feature=related

Tiedemies kirjoitti...

En nyt oikein ymmärrä tuota vetoa. Siis erilaiset kaavoitussäädökset rajoittavat rajusti sitä, miten saa rakentaa. Tämän lisäksi on tietysti totta, että rakennusliikkeillä on kannusteet rakentaa vähemmän, koska rakennuskelpoinen maapohja tuottaa hyvin jo sillä, että sitä pantataan.

Tässä on taustalla se, että hinta muodostuu niukkuuden tällä tavalla vallitessa käytännössä ihmisten maksukyvyn perusteella. Kasvava tuottavuus ulosmitataan siis korkeampana asuntojen hintana niin, että tuottavuuden kasvaessa asuminen syö yhä suuremman osan tuloista.

Onko tässä nyt siis jokin todellinen erimielisyys? Väitit tätä analyysiä harhatukseksi ja tietämättömyyden osoitukseksi. Lisäksi turvaudut pelkkiin henkilökohtaisuuksien latelemiseen ilman mitään näkyvää syytä.

Mielestäni rakennusoikeuksien sääntely ja rakennusteollisuuden puutteellinen kilpailu (joka ei ole tästä riippumaton) on paljolti vastuussa tästä niukkuudesta. Ainoa keino kytkeä nämä ilmiöt liberaaliin maailmankuvaan ja kahden ansaitsijan perheiden yleistymiseen on väittää, että tämä niukkuus on tahallaan luotu juuri sitä varten. Tällaisen kytkennän nimittäminen salaliitoksi on aivan sanan "salaliitto" normaalia käyttöä.

Jos ei halua, että keskusteluissa käytetään sanaa "salaliitto", niin ei kannata postuloida sellaisia.

Valkea kirjoitti...

Erimielisyys keskustelun tässä vaiheessa koskee joutavia salaliitto -väitteitäsi. Perustelin kantani ja sinä olet vastauksissani vain minimaalisessa osassa.

Liberaali maailmankuva on heijastuma (mutta samalla myös ohjausmekanismi) systeemin toiminnasta ja eriytyneistä haitallisiksi muuttuneista ryhmäintresseistä. Liberaali ideologia ja sen kannattajat ovat dialektisessa vuorovaikutuksessa systeemin kanssa, ja ne vahvistavat toisiaan. Vaikka liberaaliin systeemiin liittyy toki valehtelua (räikeimpänä esimerkkinä poliittinen "korrektius") ja asioiden kertomatta jättämistä, kaikki siinä on selitettävissä normaalilla poliittisella ja muulla yhteiskunnallisella toiminnalla; siten kuin ne käsitetään tällä hetkellä.

Tämä lienee yksi nim. tiedemiehen normaaleista tavoitteista; keskustelun ohjaaminen sivuraiteille enemmän tai vähemmän kiusallisen pääaiheen sijasta.

Tosin oleellinen pääaiheesta tuli jo sanottua.

Nimetön kirjoitti...

mieti vähän. homo = pedofiili = sika. ja naimisiinkin pitäis päästä! no en sun kans ainakaan.

Tupla-J kirjoitti...

Anonyymi, osaatko ilmaista itseäsi kokonaisilla lauseilla? Jäi melkoisen hämäräksi mitä ajat takaa.