Pages

Konservatismiko ideologia?

Minulta kysyttiin äskettäin, että mikä on konservatiivin ideologia.

Pohdittuani kysymystä tulin lopputulokseen, että konservatiivilla ei ole ideologiaa.  Konservatiivin lähestymistapa siihen, miten aikaansaadaan hyvä yhteiskunta, ei ole luonteeltaan ideologinen, vaan käytännöllinen.  Se on lähestymistapa, joka koettaa selvittää optimia tapaa ratkaista ongelmia niiden luonteiden mukaisesti - se ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan valmiin kysymyksen.

Radikaali eli ideologisesti ajatteleva ihminen uskoo, että hänellä on vastaus siihen, miten asioiden tulee olla.  Ideologisesti ajattelevan ihmisen tapa rakentaa yhteiskunta on ylhäältä alas - muotti on valmis, todellisuus pitää vain pakottaa siihen.

Konservatiivi, eli ideologioita vierastava ja ongelmanratkaisuun keskittyvä ihminen uskoo, että vastaukset tulee selvittää käytännössä, ja yhteiskunta rakentaa alhaalta ylös, ettei aikaansaada korttitaloa, joka kaatuu ensimmäiseen tuulenvireeseen totaalisesti.

Minun mielestäni konservatismia on siis harhaanjohtavaa nimittää ideologiaksi, koska se on kaikkea muuta paitsi sitä.  Sopiva analogia olisi uskonnottomuuden nimittäminen uskonnoksi - merkillepantavaa on, että uskonnolliset ihmiset tuppaavat olemaan konservatiiveja, ja uskonnottomat ideologisia.

Mielenkiintoinen kysymys on: täyttävätkö uskonto ja ideologia saman memeettisen lokeron?  Minusta näyttäisi siltä - ihmiselle tärkein asia on hänen jumalansa.

Ps.  Aiheesta muualla 1, 2

13 kommenttia:

IDA kirjoitti...

"Mielenkiintoinen kysymys on: täyttävätkö uskonto ja ideologia saman memeettisen lokeron? Minusta näyttäisi siltä - ihmiselle tärkein asia on hänen jumalansa."

En nyt viitsi sanoa mitä mieltä olen meemeistä ;) mutta eivät täytä. Uskonnon idea on yliluonnollisessa. Ideologia tähtää maalliseen tulevaisuuteen ja ideologiassa oletettu poliittinen tulevaisuus alkaa helposti hallita nykyisyyttä kokonaisvaltaisesti mikä on huono juttu.

IDA kirjoitti...

Tai siis ehkä täyttävät, mutta niillä on tuollaisia oleellisia eroja.

Jaska Brown kirjoitti...

Helkutin hyvä oivallus. Aivan kuten ateismi, konservatiivi on ihan erilaisista ajattelijoista koostuva epämääräinen rönsyilevä ameebamainen möhkäle. Ideologiat taas ovat selvästi rajattuja ja kiveen hakattuja.

Konservatismi on ideologia vain siinä tapauksessa, jos ideologiaksi kelpaa lause jos tämä systeemi toimii paremmin kuin entinen ja systeemin vaihdosta koituvat kustannukset ovat pienemmät kuin hyödyt, niin otetaan käytännöksi.

Konservatiiviset ihmiset ovat todellakin yleensä uskonnollisia, kun taas joissakin tapauksissa uskonto on ideologia sinänsä eli ideologiset ovat uskonnollisia. Poikkeuksiakin löytyy, esimerkiksi tässä päätteen ja näppiksen välissä istuu konservatiivinen pakana.

Nimetön kirjoitti...

Miten se onkin, että kovin usein ihmiset leimaavat ideologioiksi ne, joita he eivät itse kannata, kun taas se, mitä he itse kannattavat, ei ole mikään ideologia lainkaan vaan vapaata ja käytännöllistä ongelmanratkaisua, joka ei missään nimessä takerru mihinkään auktoriteetteihin tai valmiisiin oppilauseisiin...

Tupla-J kirjoitti...

Arawn, tuo on melkoisen epärehellinen väite.

Nimetön kirjoitti...

Olen eri mieltä. Eikä tämä nyt päde mitenkään erityisesti konservatiiveihin vaan ihan myös vasureihin ja muihin. Sanalla "ideologia" on nykyään aika huono kaiku, joten harva haluaa tunnustautua jonkun "ideologian" kannattajaksi. Sen sijaan muita syytellään sellaisesta koko ajan.

Tupla-J kirjoitti...

Tarkkaan ottaen mitä "ideologiaa" konservatiivi sitten mielestäsi kannattaa?

Minä voin aivan suoraan sanoa, että esimerkiksi vihreät tuppaavat kannattamaan monikulturismia, poliittista korrektiutta, feminismiä ja ekohörhöilyä, eikä millään niistä ole reaalimaailmaan istuvia perusteita. Niitä voi myös heidän mukaansa arvottaa ainoastaan ideologian sisältä, joten kyseiset toimintatavat eivät ole falsifioitavissa - toisin kuin konservatiivin.

Nimetön kirjoitti...

Oho, unohdin vastata tänne.

Sinulla tuntuu olevan ihan erilainen näkemys konservativismista kuin minulla. Minä olen aina ymmärtänyt konservativismin vähän samaan tapaan kuin wikipedia:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Konservatismi

Eli oikeastaan, minun näkökulmastani tuollainen sanakikkailu, jossa "minun kannattamani asia on vain käytännönäläheinen toimintatapa ja muiden jutut ideologiaa", on vähän kuin huijausta. Määrittelet sanan itsellesi sopivalla tavalla ja siten pääse sanomaan, että eihän se mikään ideologia olekaan.

Tupla-J kirjoitti...

"minun kannattamani asia on vain käytännönäläheinen toimintatapa ja muiden jutut ideologiaa"

Presiis. Käytännössä toimiva tapa ei voi olla ennalta määrätty eli ideologinen.

Wikipedia kertoo näköjään, mitä on taantumuksellisuus, ja nimittää sitä konservatismiksi.

Nimetön kirjoitti...

Meemeistä puhuminen kannattaa jättää sikseen: kyse kun on pelkästä tyhjästä sanahelinästä. Meemeistä muuten vaahdotaan lähinnä täällä Blogistanissa, mutta ei hirveästi missään muualla. Kunnollinen meemiteorian kritiikki vain vielä puuttuu suomeksi.

En näe itse ristiriitaa ideologian ja uskonnollisen vakaumuksen välillä. Pidän itseäni kristittynä mutta myös vasemmistolaisena konservatiivina. Vasemmistolaisen taustavireen vuoksi ajatteluni on varmasti jonkin verran ideologisesti virittyneempää kuin tuo sinun ja Ruukinmatruunan propagoima (pelkkä) konservatismi on.

Konservatismin yleisestä idealogiattomuudesta johtuen konservatiivinen yhteiskunta on aina mahdollisimman kaukana totalitarismista. Käyn vähän tähän teemaan liittyvää keskustelua Thomas Taussin kanssa tämän blogissa:

http://thomastaussi.blogspot.com/2009/06/kapitalistit-pelastivat-proletariaatin.html

Mutta keskustelu näyttää erilaisten näkökantojen vuoksi ikävällä tavalla jumiutuneen.

Oma totalitarismin määritelmäni on kuitenkin nykyistä ideologisesti virittynyttä totalitarismin leksikaalimääritelmää parempi. En siis Wikipedian tavoin määrittele totalitarismia de facto minkään tietyn ideologian (kuten liberalismin) negaation kautta, vaan vastakohtana normaalille agonistiselle demokratialle. Näin minkä tahansa yhden ideologian mukaan rakennettu valtio, jossa politiikka on siivottu pois tai se on trivialisoitu, on aina välttämättä totalitaristinen.

Nimetön kirjoitti...

Aivan näin, eli se ei ole ideologiaa silloin, kun me teemme niin. Se ei ole poliittista korrektiutta silloin, kun me teemme niin. Se ei ole repressiota silloin, kun me teemme niin... jne. Minkä tahansa käsitteen saa pyöriteltyä sen muotoiseksi, että se ei enää koskekaan sitä, mitä on itse tai mitä itse ajattelee. Kaikelle ideologiselle ajattelulle on tyypillistä oman ajattelutavan nostaminen ideologisuuden yläpuolelle.

Ideologit yleisesti väittävät, että heidän ajattelunsa on vain käytännöllistä, ei ideologista. Mutta käytännöllisyys, mitä se merkitsee? Eikö se ole jotain, mikä määräytyy aina ennalta olemassaolevien arvojen ja arvotusten perusteella? Lähtökohtaisesti on oltava jokin käsitys tavoitteista, joita vasten lopputulosta arvioidaan.

Nimetön kirjoitti...

"Konservatismin yleisestä idealogiattomuudesta johtuen konservatiivinen yhteiskunta on aina mahdollisimman kaukana totalitarismista."

Todellisuuden kieltämisen voimasi ovat hämmästyttävät! Napalmia sataa taivaalta ja valtio tekee ihmiskokeita mielenterveyspotilailla, mutta onneksi siinä ei ole mitään ideologista tai totalitaristista. Ideologiat ja repressio alkoivat vasta liberaalin kulttuurin myötä, jne. Tuosta ei voi älyllinen vararikko enää pahemmaksi muuttua!

Tupla-J kirjoitti...

Kappas, tämä kirjoitus on taidettu linkata jonnekin muualle kun siihen tulee taas kommentteja.

Anonyymi:
Ideologit yleisesti väittävät, että heidän ajattelunsa on vain käytännöllistä, ei ideologista. Mutta käytännöllisyys, mitä se merkitsee? Eikö se ole jotain, mikä määräytyy aina ennalta olemassaolevien arvojen ja arvotusten perusteella? Lähtökohtaisesti on oltava jokin käsitys tavoitteista, joita vasten lopputulosta arvioidaan.

Hyvä kysymys ja taidat olla oikeassa, konservatismin kutsuminen "ideologiatyhjiöksi" taitaa olla vain retoriikkaa. En tullut ajatelleeksi sitä kirjoittaessani tekstiä. Ehkäpä konservatismin idea on tukeutua siihen tapaan toimia, mikä näyttää aiheuttavan vähiten ongelmia, ja korjata sitten, jos huomataan käytetyn aiheuttavan enemmän ongelmia kuin jokin vaihtoehtonsa. Tämä on sikäli olennaista, että moni pitää kiinni ideologiastaan silloinkin, kun todellisuus osoittaa sen toimimattomaksi.

G.K. Chesterton kirjoitti, että jokaisen radikaalinkin on oltava konservatiivi, muussa tapauksessa hän ei voi ajaa minkäänlaista yhteiskuntaa koska ei halua konservoida mitään.

Anonyymi kakkoselle:
"Konservatismin yleisestä idealogiattomuudesta johtuen konservatiivinen yhteiskunta on aina mahdollisimman kaukana totalitarismista."

Todellisuuden kieltämisen voimasi ovat hämmästyttävät! Napalmia sataa taivaalta ja valtio tekee ihmiskokeita mielenterveyspotilailla, mutta onneksi siinä ei ole mitään ideologista tai totalitaristista. Ideologiat ja repressio alkoivat vasta liberaalin kulttuurin myötä, jne. Tuosta ei voi älyllinen vararikko enää pahemmaksi muuttua
!

Konservatiivinen kommunisti on edelleen kommunisti ja täten totalitaristi, joten kirjoitukseni aukko on osoitettu. Sitä, mitä valtio kulloinkin tekee, on tosin omituista kutsua konservatiiviseksi - ainakaan suhteessa itseensä - kun se tekee jatkuvasti radikaaleja muutoksia lainsäädäntöönsä ja toimintatapoihinsa.

Konservatismi ja ideologia eivät varsinaisesti siis sulje toisiaan pois, hyvä huomio ja kiitos siitä. Minun edustamani ideologia sisältää kristilliset arvot ja annoksen isänmaallisuutta.