Pages

Lyhkäinen aggressiopohdinta

Tulin Homma-foorumilta lukaisseeksi, että Suomessa asuu 11648 Afrikassa syntynyttä miestä ja vain 6959 Afrikassa syntynyttä naista. Mietin, että missä määrin nämä edustavat näiden ihmisten kotiseutujen demografioita ja missä määrin syy siihen on naisten ympärileikkaus, johon välittömästi tai välillisesti harvinaisen moni nainen kuolee?

Kun jokin tarpeelliseksi koettu resurssi on harvinainen, siitä kilpaillaan veren maku suussa. Erityisesti islamilaisilla alueilla polygamia on yleistä, mikä tarkoittaa sitä, että saatavilla olevia naisia on aina vain vähemmän. Mitä enemmän yhteiskunnassa on miehiä suhteessa ("markkinoilla" oleviin) naisiin, sitä kovempaa on miesten välinen keskinäinen kilpailu ja sitä tehokkaampi evolutiivinen kilpailuvaltti riskinottokyvystä tulee. Tästä suorana seurauksena syntyy äärimmäisen epävakaa alue.

Vakaassa yhteiskunnassa puolestaan naisia tuppaa olemaan enemmän kuin miehiä, koska miehiä kuolee joka ikäryhmässä hieman enemmän kuin naisia.

Miesten ja naisten määrän suhde ja polygamia selittävät omalta osaltaan afrikkalais- ja muslimikulttuurien miesten aggressiivisuutta ja herkkänahkaisuutta - heillä on ollut motiivi kokea kaikki uhaksi. Kyseinen vainoharhainen herkkänahkaisuus ja pahimman odottaminen kaikilta paitsi lähimmiltä omiksi koetuilta kuitenkin luo valtavasti turhia konflikteja täkäläisessä yhteiskunnassa - kyse ei ole vain epäsosiaalisuudesta, vaan antisosiaalisuudesta.

Afrikkalaiset ja islamilaiset kulttuurit ovat huomattavasti epävakaampia ja väkivaltaisempia kulttuureja kuin länsimainen. Jos näitä piirteitä pitää negatiivisina, on täysin perusteltua luokitella afrikkalais- ja muslimikulttuurit huonommiksi kuin länsimainen ja täysin hyväksyttyä vastustaa kaikkea maahanmuuttoa ja sellaisen monikulttuurin sallimista, mikä tuo länsimaalaiseen yhteiskuntaan lisää edellämainittuja käyttäytymismalleja.

Merkillepantavaa on myös se, että vaikka Yhdysvaltain niillä alueilla, joilla afrikkalais- ja latinoperäinen väestö on valtaväestöä, ja väkivaltaisuuksien ja epävakauden takia naisia on paljon enemmän kuin miehiä (koska tappavat tapaturmat, kuolemantuottamukset, tapot ja murhat kohdistuvat pääosin miehiin), arvaamaton, väkivaltainen ja antisosiaalinen käyttäytymiskulttuuri ei ole muuttunut mihinkään.

Minä veikkaan, että syy edelliseen johtuu segregaatiosta: etnot pitävät kynsin ja hampain kiinni omasta kulttuuristaan ja välttävät valtakulttuuria, koska se tarkoittaisi virheidensä tunnustamista ja sen myöntämistä, että heidän kulttuurinsa on hyvin painavin perustein huonompi kuin enemmän tai vähemmän avoimesti vihatun valkoisen valtaväestön. Jos kyseisillä ryhmillä ei olisi vihan kohdetta, jolla ylläpitää antisosiaalisia kulttuurejaan, saattaisi jonkinlainen muutos siinä tulla kyseeseen. "Kansojen sulatusuuni" on lujittanut kulttuurien sisäisiä käyttäytymismalleja ja suojannut ne sisäiseltä muutokselta - halvaannuttanut ne umpikujaan.

Tässä pistää vaan ihmettelemään, että missä ne keskenään hyvin erilaisten kansojen ja kulttuurien samojen rajojen sisäpuolelle sullomisen hyvät puolet ovat?

2 kommenttia:

Matias kirjoitti...

Voisin kuvitella yhdeksi syyksi (osatekijäksi) sen, että miehet ovat yhteiskunnallisesti paremmassa asemassa ja niinpä voivat lähteä kotimaastaan helpommin. Korostuu varmasti vielä naimattomien miesten vs naimattomien naisten tapauksessa. Tällöin ainakin ei-pakolaisista luulisi miehiä olevan huomattavasti enemmän.

Tupla-J kirjoitti...

Hyvä huomio ja varmaankin tosi.