Pages

Salaliitto

Ainoa yleisesti tunnustettu salaliittoteoria on se, että jos jonkin ryhmän jäsenet ovat yliedustettuja joko hyvässä tai huonossa mielessä, on tämän takana jokin suuri ja synkeä salaliitto, jonka olemassaolosta yliedustus on todiste.

Kuten salaliittoteoriat yleensäkin, väite on naurettava.

Erilaisissa ryhmissä arvostetaan eri asioita. Erilaisuudesta itsestään johtuu, että tulosten taso vaihtelee. Toisissa ryhmissä arvostetaan asioita, joista on hyötyä yhteiskunnassa, jossa ryhmä sijaitsee, kun taas toisissa ryhmissä arvostetut asiat ovat lähinnä rasite kyseisessä yhteiskunnassa pärjäämistä ajatellen.

Ryhmien jäsenten erilaiset pärjäämiset yhteiskunnassa siis ei johdu minkäänlaisesta salaliitosta, vaan siitä, että yhteiskunnassa pärjääminen onnistuu paremmin toisilla tavoilla kuin toisilla. Samalla tavalla ihmisten kanssa tulee helpommin toimeen yksillä kuin toisilla tavoilla. Kaikki tavat toimia eivät ole keskenään samanarvoisia saati tuota yhtä hyviä tuloksia.

Joskus mietityttää miten paljon itselleen täytyy valehdella kyetäkseen kieltämään tämänkin itsestäänselvyyden.

1 kommenttia:

Vasarahammer kirjoitti...

Modernin vasemmistoliberalismin (eli ns. suvaitsevaisuuden) perusdogma on täydellisen syrjimättömyyden periaate.

Jos joku ryhmä menestyy heikommin kuin toinen, se johtuu aina syrjinnästä. Menestymättömyys ei voi olla seurausta ryhmän jäsenten arvoista, tavoista ja asenteista. Jos joku tätä väittää, hän on rasisti eli paha ihminen.

Sen sijaan, että suvaitsevainen pyrkisi edistämään yhteiskunnasta pärjäämistä edesauttavia tapoja, arvoja ja asenteita heikosti menestyvien ryhmien keskuudessa, suvaitsevainen sanoo, että heikosti menestyvän ryhmän tavat, arvot ja asenteet ovat aivan yhtä hyviä ellei jopa parempia kuin kantaväestön.

Siksi tarvitaan positiivista syrjintää, jolla heikosti menestyvän ryhmän pärjäämistä edistetään hyvin menestyvien ryhmien kustannuksella.