Pages

Ihmisarvosta

Mitään universaalia ihmisarvoa ei ole. Kaikki moraali- ja oikeuskäsitykset ovat partikulaarisia, ja voimassa korkeintaan saman kulttuuripiirin sisällä.

Itsestäänselvyyden todetakseni: yhdelläkään ihmisellä, josta joku ei ole koskaan kuullut tai jonka kanssa ei tule koskaan olemaan missään tekemisissä, ei ole tälle jollekulle mitään arvoa.

Ihmisiä, joista kokee riittävästi kielteisiä kokemuksia suhteessa positiivisiin, alkaa pitää haitallisina tai pahoina. Samaan tapaan ihmisiä, joista kokee riittävästi positiivisia kokemuksia suhteessa haitallisiin, alkaa pitää hyödyllisinä tai hyvinä.

Tästä voidaan muodostaa universaali sääntö, joka määrittelee ihmisarvon:

Ei ole lainkaan yllättävää, että hyviksi ihmisiksi koetaan ne, joiden kanssa konflikteja sattuu vähän tai ei lainkaan. Samalla lailla ketään ei yllätä, että ihmisiä, joiden kanssa konflikteja sattuu jatkuvasti, alkaa pitää pahoina. Kukaan ei pidä ketään hyvänä tai pahana ennakkoluulon takia - jos ihmisestä ei tiedä mitään, ei ole hänestä mitään mieltä. Tuntemattomat ovat merkityksettömiä.

Ihminen tahtoo elää niiden ihmisten parissa, jotka kokee hyviksi. Ihminen haluaa välttää ihmisiä, jotka kokee pahoiksi. Jos eriteltävissä olevat ihmisryhmät leimautuvat ihmisen kokemuspohjan kautta hyviksi tai pahoiksi, ihmisen asenne polarisoituu: hän haluaa elää hyvien parissa ja välttää pahoja. Koska polarisaatio eli jako hyviin ja pahoihin tapahtuu empiirisen aineiston perusteella, faktapohja on irrelevantti (toisin sanoen yksilö kokee, että vaikka pahojen seassa olisi joitain hyviä ja hyvien seassa joitain pahoja, on jaottelu hänen kokemuksensa mukaan mielekäs).

Ihminen on loppujen lopuksi valmis menemään todella pitkälle päästäkseen pahasta. Jos hänellä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi muuttaa jonnekin, missä hän voi elää hyvien ihmisten parissa, tai olettaa, että hyvien ihmisten suhteellinen osuus ihmisistä, joiden kanssa hän joutuu elämään, kasvaa ajan kanssa, on todennäköistä, että hän alkaa taistella pahoja vastaan, koska jatkuva konflikti tekee elämästä sietämätöntä.

Siinä vaiheessa kun tälle tasolle ollaan päästy, pahoilla ihmisillä ei ole myöskään ihmisarvoa. Heidät nähdään syöpänä, joka on tuhottava.

Jos ihminen uskoo tosissaan universaaliin ihmisarvoon, hän ei voi puolustautua ihmistä vastaan, joka pitää häntä pahana.

0 kommenttia: