Pages

Itsensä jalustalle nostamisesta

Se, missä määrin yksilö korostaa itseään suhteessa muihin, on kääntäen verrannollinen siihen, miten ansaittua kyseinen korostus on.

0 kommenttia: