Pages

Mainiota shittiä!

Käykääs lukemassa pätkä tekstiä elämästä holhousyhteiskunnassa. Saa itkeä ja nauraa.

0 kommenttia: