Pages

Tuplista pähkinänkuoressa

Minulle esitettiin seuraavanlaiset kysymykset:

Millainen maailma mielestäsi sitten on? Kuinka näet ihmiset, politiikan, maapallon tilan, arvot jne?

Ihmiset

Näen ihmiset yleistyksien keskittyminä, joita tarkennan tarpeen mukaan. Ensisijaisesti ihminen näyttäytyy minulle kulttuurinsa edustajana, oli kyseinen viitekehys sitten mikä hyvänsä, esimerkkeinä mainittakoon oikeistolainen, vasemmistolainen, hevitukka, hippi, muslimi, buddhisti, mämminsyöjä, nyrkkeilijä, valkoinen, kokki, kiinalainen, buuri, neekeri, psykopaatti, ystävä, Michael Jackson-fani jne. Kaikenlaiset ryhmittymät, joihin identifioin tietyn ihmisen/ihmisryhmän herättävät ryhmälleen ominaisia assosiaatioita sen mukaan, mitä informaatiota olen onnistunut/kiinnostunut kyseisestä ryhmästä haalimaan.

Yksittäiset ihmiset kuuluvat samanaikaisesti useampaan ryhmään eivätkä yleensä osu tyystin mihinkään yksittäisen joukkion lokeroon. Ihmisiä luonnehdittaessa ryhmäkohtaiset yleistykset kuitenkin antavat käyttökelpoista informaatiota jonka pohjalta suhtautua ihmisiin ja muodostaa hyödyllisiä ennakkokäsityksiä, jotka edesauttavat näiden ryhmien kanssa tai niistä huolimatta toimeen tulemista.

Muodostan siis päässäni tilastojen verkoston, jonka kautta määrittelen tietojeni mukaan parhaan tavan suhtautua kuhunkin vastaantulevaan ihmiseen ja muokkaan tilastoja saadessani siihen aihetta ja kohtelen yksilöitä sellaisina välttäen parhaani mukaan yksilöistä yleistämistä.

Politiikka

Poliittiset kysymykset pyörivät enimmäkseen oikea-vasen-akselin manipulaation tasolla. Keinoista, joilla nämä vastakkaiset suuntaukset toimivat, olen kirjoittanut aikaisemminkin.

Lyhyesti näkemykseni on, että mitä raskaampi vaikutus yksilön elämään yhteiskunnalla on, sen vasemmistolaisempi yhteiskunta on, ja mitä voimakkaampi on yksilön henkilökohtainen vastuu ja vapaus tekemisistään, sen oikeistolaisempi yhteiskunta on.

Äärimmäisinä esimerkkeinä voidaan mainita vasemmistosta kommunistinen järjestelmä, jossa yksilöllä ei ole käytännössä muita oikeuksia kuin totella ylhäältä annettuja käskyjä. Järjestelmän positiivinen puoli on, että yksilön ei tarvitse huolehtia mistään, koska hänelle kerrotaan jatkuvasti mitä hänen tulee missäkin tilanteessa tehdä. Kompastuskivenä on sama asia: ohjeita on noudatettava tai homma lakkaa toimimasta. Koska yksilöllä ei ole vastuuta, ei tällä ole myöskään vapautta, ja motivaatio toimia on pohjalukemissa, koska oikeutta omiin haluihin ja niiden toteuttamiseen ei käytännössä ole.

Äärimmäistä oikeistolaisuutta edustaa anarkia, jossa jokainen vastaa omista asioistaan alusta loppuun. Homman toimivuuden estää biologia: ihminen ei kykene vastaamaan elämästään ja asioistaan täysin yksin syntymästään kuolemaan, joten liennytyksiä on tehtävä lajin jatkuvuuden ja hengissä säilymisen nimissä.

Tällä hetkellä poliittinen trendi on vasemmistolainen holhousyhteiskunta, joka kohtelee yksilöitä sekä de facto että de jure eri tavoin sukupuolen, uskonnon, työllisyystilanteen, kansalaisuuden, iän, mielipiteiden yms. pohjalta, eivätkä nämä kaikki toimet ole järjellä perusteltavissa. Sosiaalivaltion tällä hetkellä kestämättömien ongelmien kolminaisuuden määritteli Ruukinmatruuna:1) Työnantajat ovat liian kranttuja, 2) Sosiaaliturva on liian hyvä ja 3) Työttömät ovat liian laiskoja.

Syyt 1,2 ja 3 yhdessä aiheuttavat nopeasti tai hitaasti mutta varmasti huoltosuhteen heikkenemisen, minkä ansiosta ennen pitkää sosiaalivaltion kantokyky romahtaa. Tämän välittömänä seurauksena on se, että edes niistä, jotka eivät oikeasti pysty mitenkään pitää huolta itsestään, ei ole resursseja pitää huolta. Ongelma tulisi ratkaista niin kauan kuin mahdollista jos lainkaan välittää niistä ihmisistä, jotka todella tarvitsevat apua. Väänsin rautalankaa aiheesta tekstissäni Vasemmistolaiset kalassa.

Maapallon tila

Maapallon tilasta en tiedä sanoa juuri muuta kuin sen, että sillä on alueittain liikakansoitusongelma, joka olisi saatava kuriin. Ongelma saadaan kuriin yksinkertaisella toiminnalla:

1) Eristetään ongelma-alueet, ettei ongelma leviä ja kasva.

2) Autetaan ongelma-alueita muuttamaan käytäntöjään kestävämmiksi. Väestöräjähdysalueilla on vallalla kulttuuri, joka lisääntyy liikaa suhteessa resursseihin, jotka sillä on käytettävissä.

Jos keinoja toteuttaa kohtaa 2 ei ole, on äärimmäisen olennaista keskittyä kohtaan 1 ja koettaa kehittää käytännössä toimivia ratkaisuja kohdan 2 tarjoamaan ongelmaan.

Arvot

Itselleni tärkeimmät arvot ovat totuudessa pysyminen, sananvapaus ja mahdollisimman vapaa ja vastuullinen demokraattinen yhteiskunta. Tämä suoraan tarkoittaa, että joudun jatkuvasti polkemaan poliittista korrektiutta ja kertomaan ihmisille asioita, joita he eivät haluaisi kuulla.

Kannatan toimintaa, josta on suurin mahdollinen hyöty (myös pitkällä tähtäimellä) suhteessa efforttiin ja mahdolliseen haittaan. Kantani olen muodostanut tällä periaatteella, ja kokeilen myös niiden kestävyyttä aina saadessani siihen aihetta.

0 kommenttia: