Pages

Raihnainen yhteisö

Ajatus siitä, että yhteisö on superorganismi, on tarkemmin ajatellen varsin toimiva. Ajatellessani siitä eteenpäin sovellan tätä tietysti omaan yhteisööni ja maahani, joka osoittaa samanlaisia raihnaisuuden merkkejä kuin koko muu läntinen Eurooppakin. Me elämme vanhassa, huonokuntoisessa ja sairaassa yhteisössä, joka tekee kuolemaa.

Yhteisön määrittelevät sen jäsenet - länsieurooppalaiset yhteisöt ovat olleet hyvin toimivia ja altruistisia yhteisöjä, mutta viimeistään 1960-70-luvuilla ne sairastuivat syöpään, joka on hyvää kyytiä kaatamassa ne.

Infantilisaationa tunnettu syöpä syntyi idealismin palosta tilanteeseen, jossa ihmisellä on ensimmäistä kertaa historiassa ollut riittävästi resursseja itsensä ja yhteisönsä ylläpitoon ja niin paljon ylijäämää, että on pystynyt huolehtimaan niistäkin, jotka eivät ole halunneet tai kyenneet huolehtimaan itseistään. Nuoret idealistit, jotka eivät olleet koskaan nähneet kovaa elämää, sotaa tai mitään muutakaan, alkoivat saarnata John Lennonin Imaginen tahdissa paremman maailman puolesta, mutta kyvyttöminä ja haluttomina kantamaan omaa korttaan kekoon. Lapsesta asti heille oli tuotu kaikki valmiina pöytään, ja oman ansion merkitys suhteessa elämänlaatuun hämärtyi.

Syntyi liike, jonka mukaan kaikkea piti saada kaikille. Koska kommunismi nojaa suurelta osin illuusioon, että se tarjoaa juuri tätä, kuulosti se idealisteille hyvältä. Heistä tuli taistolaisia, radikaaleja ja rauhanaktivisteja. Heillä oli aikaa ja mahdollisuuksia kuluttaa elämänsä haihatteluun ja haavekuvien ylläpitoon, koska heidän ei tarvinnut antaa omaa efforttiaan reaalimaailmassa pärjäämiseen. He saivat aikaan sosiaalivaltion, ja sosiaalivaltio synnytti jo pelkällä olemassaolollaan enenevässä määrin aktivismiin ja tyhjäntoimittamiseen keskittyviä infantiileja, jotka kieltäytyvät kohtaamasta reaalimaailmaa ja kasvamasta aikuisiksi.

Koska vain aikuiset tekevät lapsia, infantilisaatio tappaa yhteisön, mihin onnistuu tarttumaan. Infantiilit eivät tee lapsia, koska he haluavat lapsen lailla elää vain ja ainoastaan itselleen koko elämänsä. Jos lapsia tulee, ne tulevat vahingossa, ja niiden kasvatus jätetään sähköisille medioille.

Infantiili on myös yhteisön vapaamatkustaja, mikä heikentää yhteisön huoltosuhdetta. Vapaamatkustaja elää resursseista, joiden eteen toiset ovat tehneet töitä. Tämä heikentää yhteisöä suhteessa muihin yhteisöihin. Siksi, että infantiili ei koe ihmisellä olevan vastuuta oman elämänsä ylläpidosta (hän luulee elävänsä maailmassa jossa on vapauksia mutta ei vastuuta), hän olettaa myös sen takia, ettei kenelläkään muulla tulisi olla tällaista vastuuta.

Sotaa näkemättömänä ja ymmärtämättömänä, kaltaistensa keskellä kasvaneena, infantiili uskoo vilpittömästi kaikkien ihmisten olevan pohjimmiltaan samanlaisia kuin hän. Tästä syystä hän kannattaa kaikkien maailman hätää kärsivien tai sellaisiksi julistautuvien oikeutta asettua maahansa asumaan. Koska raha tulee seinästä ja ruoka kaupasta, ei mistään voi tulla pulaa. Infantiilin päässä solidaarisuudesta ei ole mitään haittaa - tosiasiallisesti vapaamatkustajien määrän kasvu suoraan heikentää huoltosuhdetta ja massamaahanmuutto muuttaa maan pikkuhiljaa sellaiseksi, josta massamaahanmuutto on tapahtunut.

Lapsiluku on hyvin matala, mistä syystä kansan mediaani-ikä vanhenee jatkuvasti. Syöpä vei yhteisöltä suhteellisuudentajun ja kyvyn uusiutua. Vieraat kansat ovat tulleet kuin peto haavoittuneen eläimen kimppuun - ei välttämättä eläimen kuoleman varsinaisena syynä, mutta nopeuttajana kyllä. Raihnainen superorganismi kuolee ja tekee tilaa nuoremmalle ja elinvoimaisemmalle.

Saavutuksiltaan yksilönvapauden ja hyvinvoinnin saralla lyömätön sivilisaatio kuolee heroinistin kuoleman.

4 kommenttia:

Dr. Doctor kirjoitti...

"Raihnainen superorganismi kuolee ja tekee tilaa nuoremmalle ja elinvoimaisemmalle."

...tai voi olla että hyvinvointivaltio on yhden kehityssuunnan lopullinen päätös, dinosaurus.

Tupla-J kirjoitti...

Aika lailla samaa sillä tarkoitin, että länsimaalainen kulttuuri kuolee ja tilalla jatkaa massamaahanmuutolla tilalle tuotu elinvoimainen kulttuuri.

Kun kaikki tehdään tämän vieraan kulttuurin säilyttämiseksi, ei se tule omaksumaan meikäläisen kulttuurin hyviä puolia, muttei myöskään sitä itsetuhoista hulluutta, jonka imagine-sukupolvi koki asiakseen.

Kulttuuri oli saavuttanut "kaiken", joten viimeinenkin raja oli ylitettävä. Sukupolvi ilman sotaa käynnisti yhteisöllisen itsemurhan. Vain tällä tavoin heistä tulisi merkittävämpiä kuin kaksi maailmansotaa nähneet isänsä.

IDA kirjoitti...

Nyt vähän jätkät optimismia peliin.

Hyvä kirjoitus, mutta ei vaivuta epätoivoon.

Tupla-J kirjoitti...

En mä itse asiassa ole mitenkään epätoivoinen - kämypiirit ja normikansalaiset ovat suhteellisen elinvoimainen kansanosa edelleen. Kunhan sosiaalivaltio romahtaa tai lakkautetaan alkaa olla vapaamatkustajilla aika kovat paikat.

Silloin ne, joilla on tolkku tallella, pärjäävät. Pitää vaan kehottaa jengiä tekemään niitä muksuja - mä en kovin monta vahnemmaksi tullutta tunne, vaikka en enää ihan paitaressu ole itsekään.