Pages

Vau, rotuoppia!

Minua hämmentää rotuoppien kritiikissä se, että jokainen, joka suoraan tyrmää ihmistä koskevan rotujen määrittelemisen, tekee sen siksi, että hän väittää rotujen olemassaolon tunnustavan ihmisen pitävän jotain rotua toista parempana.

Haluaisin sen verran valistaa tyrmääjiä (ts. omien sanojensa mukaan "suvaitsevaisia"), että biologia on tiede. Tieteen tehtävä on selvittää tosiasioita. Tosiasiat eivät sinänsä ole "hyviä" tai "pahoja". Ne ovat vain tosiasioita, joiden kanssa on elettävä. Ne eivät lakkaa olemasta sillä, että joku vetää henkilökohtaisia tulkintojaan roduista näiden ominaisuuksien perusteella ja päätyy lopputulokseen jonkin paremmuudesta. Se menee henkilökohtaisen preferenssin puolelle ja vaikka se sinänsä pohjaakin faktoihin, se ei tee tästä henkilökohtaisesta preferenssistä faktaa. Se ei myöskään tarkoita, että preferenssin omaava ihminen olisi sitä mieltä, että kaikki muut paitsi ylimmäksi arvottamansa rodun jäsenet tulisi tappaa (voihan toki sitäkin mieltä olla, mutta se ei ole suora seuraus preferenssin olemassaolosta).

Vastaavanlaista arvottamista tapahtuu myös lukemattomien muiden ominaisuuksien perusteella, joista moni (esim. sukupuoli ja ammatti) yleensä on huomattavasti itse rotua merkittävämpi tekijä. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että jokainen ihminen arvottaa kaikkia ihmisiä, joiden kanssa on tekemisissä näiden lukemattomien ominaisuuksien perusteella, joista yksi on rotu. On paitsi tekopyhää myös suoraa valehtelua väittää, ettei pidä joistakuista enemmän kuin toisista ja pidä joitakuita paremmin joihinkin asioihin soveltuvina kuin toisia.Sitä en ymmärrä, minkä takia yhden useaan ominaisuuteen vaikuttavan biologisen faktorin olemassaolo pitää kieltää. Se ei sillä lakkaa olemasta eikä vaikuttamasta.

Kaikesta siitä päätellen, mitä ymmärrän biologiasta ja roduista, on ihmisrotuja olemassa. Sitä minä en tajua miksi tämän ääneen sanominen on niin monelle kynnyskysymys.

0 kommenttia: