Pages

Oikeasta ja väärästä

On ihmisiä, jotka sanovat, että on olemassa oikea ja väärä tapa toimia toisten kanssa, ja on ihmisiä, joiden mielestä vääriä tapoja ei ole. Ensinmainittu ihmisryhmä on oikeassa. Periaate tunnetaan kultaisen säännön nimellä: kohtele toisia kuten haluat itseäsi kohdeltavan.

Ne ihmiset, joiden mielestä vääriä tapoja ei ole, ovat menneet yksilön oikeuksien puolustamisessa niin pitkälle, että ovat unohtaneet yksilön olevan teoistaan vastuullinen. Ihminen voi toimia toisia kohtaan oikein tai väärin.

Ihminen, joka toimii väärin, yleensä ottaen tietää, että toimii väärin. Koska kukaan ei halua olla paha tai mieltää tekevänsä pahaa - itsensä kanssa on oltava väleissä - täytyy rakennella tekosyiden vyyhti, joka todistaa, että se, mitä tehdään, ei olekaan pahaa. Tai jos onkin, siihen on ajauduttu ilman omaa syytä. Eli pahaa ei olekaan tapahtunut, tai jos onkin, se ei ole ainakaan oma syy.

Viime kädessä kaikki tällaiset moraalirelativismiksi kutsumani tekosyyt tähtäävät yhteen asiaan: syyllisyyden poistamiseen syyllisen niskasta. Vastuun ottamiseen pois yksilöltä teosta, jonka hän on itse katsonut asiakseen tehdä.

Ihminen, joka väittää, ettei väärintekijää voi tuomita, asettaa itsensä jalustalle, arvostelun yläpuolelle. Sanoessaan, että mistään ei voi sanoa mitään, hän implikoi tietävänsä ainakin tämän yhden asian paremmin kuin muut ja olevansa täten heitä parempi ihminen. Se tuo moraalista tyydytystä.

Tämä voisi olla suhteellisen kiva asia, jos kenenkään ei tarvitsisi olla missään tekemisissä toistensa kanssa. Yhteiskunta kuitenkin rakentuu sen ajatuksen varaan, että yhdessä ihmiset pystyvät enempään kuin yksilöt erikseen. Koska yhteisö pysyy sellaisena vain, jos sillä on sääntöjä, jotka tukevat yhteisymmärrystä ja luottamusta sen toisiin jäseniin, on tästä seurannut pakko määritellä ero oikean ja väärän välille.

Oikein toimiminen tarkoittaa sitä, että kohtelee toisia kuten tahtoo itseään kohdeltavan. Väärin toimiminen tarkoittaa sitä, että kohtelee toisia tavalla, jolla ei halua itseään kohdeltavan.

Täten niin kauan kuin halutaan elää yhdessä toisten ihmisten kanssa, relativisti on ja pysyy väärässä.

0 kommenttia: