Pages

Julistus

Kaikki kansanryhmät pitää hävittää.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:Tulee olla vain kansa, ja kansalla yhtäläiset oikeudet, ilman julkisen auktoriteetin tukemia erivapauksia sukupuolen, uskonnon, poliittisen näkemyksen, etniteetin tai ihonvärin takia.

Tällä tavoin - ja vain tällä tavoin - voimme edistää yhteiskuntamme jäsenten luottamusta yhteiskuntaamme. Suomalaisille on tärkeää, että heitä kohdellaan yhteiskunnan suunnalta tasa-arvoisesti. Jos näin ei tehdä, on tilanne kuin vanhan ajan koululuokassa, jossa opettajalla on pari lellikkiä, jotka saavat hyvät numerot ja joiden toimia siedetään ilman mitään omaa ansiota. Epätasa-arvoinen kohtelu synnyttää epäluottamusta ja kaunaa sekä epätasa-arvon synnyttänyttä ja ylläpitävää auktoriteettia ja toisaalta erivapauksia nauttivia kansanryhmiä kohtaan. Viime kädessä kukaan ei voita.

Yhteiskunnassa, jossa sen kaikki jäsenet ovat samalla viivalla, kaikki kansanryhmät on hävitettävä.

0 kommenttia: